Elektro-Kippbratpfanne EK 8, EK 12, EK 14

Elektro-Kippbratpfanne EK 8/12/14